Mål avseende offentlig upphandling – september 2020

30 september, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under september 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


Målnr: 3114-20
Leverantör/Sökande: SSG Nordic AB
Upphandlande myndighet: Ljusnarsbergs kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Får upphandlande myndighet använda strikt schabloniserad prövning av en anbudsgivares ekonomiska kapacitet (t.ex. UC riskklass 3)

Målnr: 5052-20
Leverantör/Sökande: Bravida Sverige AB
Upphandlande myndighet: Höganäs kommun
Avgörande: Överprövning av avtals giltighet
– Återförvisning till lägre instans
Ärende: Upphandlande myndighets underlåtenhet att kommunicera förlängning av avtal.

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.