Nya förutsättningar för vissa körprov från den 1 november

21 september, 2020

Den som har körkort för personbil med manuell växellåda ska kunna göra körprov för fler behörigheter med ett automatväxlat fordon utan att körkortet begränsas till automatväxlat fordon.


Det är sedan tidigare möjligt att göra körprov för behörighet C, CE, D och DE med automatväxlat fordon utan att få körkortet begränsat till sådana fordon. Det förutsätter att den som kör upp redan har körkort för personbil, behörighet B, med manuell växellåda.

I och med ändringen ges nu samma möjlighet till den som ska avlägga körprov för utökad behörighet B (B96), BE, C1, C1E, D1 eller D1E. Det blir även möjligt att tillåta fler provfordon vid körprov för att köra mellanstor mc, behörighet A2.

Tidigare har körprov för behörighet A2 gjorts med motorcyklar med en cylindervolym på minst 395 cm3. Nu sänks gränsen till minst 245 cm3, vilket öppnar för att många fler motorcykelmodeller kan accepteras som provfordon.

Transportstyrelsen anpassar sina föreskrifter till följd av ändrade EU-regler. De nya reglerna börjar gälla den 1 november.Källa: Transportstyrelsen

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.