Nya regler för detaljplaner från och med den 1 oktober

28 september, 2020

Boverket har beslutat om nya regler för detaljplaner. Reglerna gäller både detaljplanens innehåll och hur informationen ska hanteras digitalt. Reglerna trädde i kraft den 1 oktober.


De nya reglerna anger vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i varje planbestämmelse och oftast också hur de ska formuleras. Regler styr också hur detaljplanens information ska hanteras digitalt, till exempel att viss information ska vara digitalt kopplad till detaljplanen och att alla planbestämmelser ska ha en viss bestämmelsekod.

En ny version av Planbestämmelsekatalogen har släppts med de nya kraven i plan- och bygglagen samt de nya reglerna om planbestämmelser.

De nya reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Det innebär bland annat att alla kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter, domstolar och systemleverantörer som utvecklar programvaror för att ta fram och hantera detaljplaner berörs.

Reglerna träder i kraft den 1 oktober 2020. Kommunerna får tillämpa reglerna direkt, men måste inte göra det. Reglerna gäller fullt ut för detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021.

Källa: Boverket

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.