Världens länder har misslyckats i uppdraget att uppnå målen för biologisk mångfald

15 september, 2020

Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om att arbeta för inom konventionen för biologisk mångfald (CBD) under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslår femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook som lanseras idag.


Rapporten bygger på ländernas officiella rapportering av hur de har genomfört konventionens mål under decenniet. För att vända utvecklingen krävs nu modiga beslut och samhällets vilja att förändra vårt nyttjande av naturen.

Den biologiska mångfalden är det levande nät av organismer som utgör själva grundförutsättningen för mänskligt liv och välstånd på jorden.

Rapporten kommer med förslag till lösningar i en tid när den pågående Covid-19 pandemin har gjort oss mer medvetna om det ömsesidiga beroendet mellan människan och naturen och hur svåra konsekvenserna kan bli för samhället när biologiska resurser förbrukas oklokt.

Rapportens viktigaste budskap är att det både är nödvändigt och finns möjligheter att vända den negativa trenden under det kommande decenniet, genom att undanröja de negativa drivkrafterna i samhället och genom att använda och skala upp de positiva exempel på framgångsrikt arbete som finns. Några sådana positiva exempel är att den globala avskogningen har minskat i hastighet med en tredjedel jämfört med förra decenniet och arealen skyddade områden har ökat globalt till 15 procent på land och sju procent i havet.

Läs hela rapporten här

Källa: Naturvårdverket

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.