Så rapporterar Ni till avfallsregistret

20 oktober, 2020

Från den 1 november ska alla aktörer i avfallskedjan börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske inom två arbetsdagar från det att avfallsanteckningarna upprättades.


Alla verksamhetsrepresentanter som har tillgång till e-legitimation kan lämna uppgifter via e-tjänsten både för sin egen verksamhet men också åt en annan verksamhet, i egenskap av ombud.

Förenklat ser inmatningsflödet ut som följer:

  1. Uppgiftslämnaren loggar in i e-tjänsten med e-legitimation.
  2. Uppgiftslämnaren fyller i de efterfrågade uppgifterna.
  3. Uppgiftslämnaren får möjlighet att kontrollera uppgifterna, innan man väljer att lämna in.
  4. I samband med att uppgifterna lämnas in så genereras också avfalls-id för respektive avfallsmängd.
  5. När uppgifterna har kommit in till Naturvårdsverket får uppgiftslämnaren möjlighet att spara ner en kopia av de inlämnade uppgifterna (inklusive avfalls-id) för eget bruk.

Här finner Ni en mer utförlig beskrivning om rapporteringen.

Källa: Naturvårdsverket

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.