Begränsning för vissa farliga ämnen i textilier, kläder och skor

7 oktober, 2020

För att skydda privatpersoner har EU-kommissionen beslutat om en begränsning för vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, så kallade CMR-ämnen, i varor av textil och i skor.


Varor som omfattas av begränsningen är till exempel kläder, lakan, handdukar och inredningstextilier som privatpersoner kommer i kontakt med. Det betyder att till exempel tyger i bilar, bussar och offentliga miljöer också omfattas. De nya reglerna gäller i alla försäljningsled från och med den 1 november 2020.


Den nya begränsningen innebär att

  • det finns haltgränser för 33 olika CMR-ämnen och ämnesgrupper. Haltgränserna är olika för olika ämnen.
  • haltgränserna gäller textilier och skor som är tillgängliga för privatpersoner. Med textilier avses kläder och tillbehör till kläder samt andra textilier som kommer i kontakt med huden.
  • haltgränsen för formaldehyd i jackor, rockar eller möbelklädsel är 300 mg/ kg under perioden 1 november 2020 – 1 november 2023. Därefter gäller ett strängare gränsvärde.

Källa: Kemikalieinspektionen

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.