Få förändringar på besiktningsmarknaden

5 oktober, 2020

Drygt nio år efter avregleringen av fordonsbesiktningen i Sverige fungerar besiktningsverksamheten i stort sett på samma sätt som tidigare. Prisutvecklingen är fortsatt blandad. Kontrollbesiktning av en personbil har generellt blivit dyrare och få besiktningsföretag använder listpriser.


Transportstyrelsen undersöker årligen läget på besiktningsmarknaden sedan den konkurrensutsattes 2010. Rapporten för 2019 är nu färdig och summerar utvecklingen för de första nio åren.

Under 2019 gjordes cirka 5,6 miljoner besiktningar. Det är en ökning med nära 2 procent jämfört med 2018. Priset för att besikta en personbil har ökat mer än konsumentprisindex, KPI. För efterkontroll har däremot priserna minskat för personbilar, lätta lastbilar och bromsade lätta släp.


Korta fakta ur rapporten:
  • Marknadskoncentrationen är fortsatt måttlig. Koncentrationen har totalt sett över tid minskat på besiktningsmarknaden på grund av ökad konkurrens.
  • På 50 000 hybridfordon sker ingen miljökontroll avseende emissioner. Hydridfordon är fordon som använder två eller flera kraftkällor.
  • Felaktigt underkända besiktningar när besiktningsföretag och besiktningstekniker ställer fel krav vid kontrollen. Det orsakar fordonsägarna kostnader i form av onödiga reparationer och ombesiktningar.
  • Antalet besiktningsstationer för lätta fordon har ökat från 500 till 533 under 2019, en ökning med knappt 7 procent.
  • Antalet verksamma besiktningstekniker har minskat från 1994 till 1 936, vilket motsvarar minus 2,9 procent.

Läs mer i rapporten Fordonsbesiktningsmarknaden 2019

Källa: Transportstyrelsen

För frågor och mer information, kontakta Altea AB