Kemikalieskatten har begränsad effekt

1 oktober, 2020

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har utvärderat kemikalieskatten på regeringens uppdrag och lämnat in rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” till finansdepartementet. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i människors hemmiljö till följd av kemikalieskatten.


Det tas ut en kemikalieskatt på vissa elektronikvaror sedan den 1 juli 2017. Skattens syfte är att minska förekomsten av farliga kemiska ämnen (klor-, brom- och fosforföreningar i flamskyddsmedel) i människors hemmiljö och att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

Kemikalieskatten beräknas utifrån varans vikt och avdrag kan göras baserat på kemikalieinnehållet i den skattepliktiga varan. Enligt rapporten bedöms skatten inte vara kostnadseffektivt utformad, bland annat eftersom det är varans vikt och inte de kemiska ämnena som beskattas.

Eventuella behov av ändringar av skattens konstruktion ska rapporteras till regeringen i en separat rapport i mars 2021.

Källa: Skatteverket

För frågor eller information, kontakta Altea AB.