Månadsbrev

22 oktober, 2020

I oktoberbrevet kan Ni läsa om sanktionsavgiften som kan drabba er som företagare om ni inte lämnar in era avfallsanteckningar i tid och om andra nyheter som kan påverka er verksamhet såsom:


  • Vilka skyldigheter personuppgiftsansvariga och biträden har
  • Nya taxeringsvärden på småhus
  • Nya regler för detaljplaner
  • Rapport om världens mål för biologisk mångfald
  • Höjda krav på materialåtervinning
  • Straffavgift för EU-länder som inte återvinner plastförpackningar
  • Förändrade förutsättningar för vissa körprov
  • Ny vägledning om buller från idrottsplatser
  • Avgjorda mål i september

Läs hela nyhetsbrevet här


Vi på Altea önskar er en riktigt trevlig läsning!