Nationell insats visar arbetslivskriminalitet

3 oktober, 2020

Farlig arbetsmiljö, svart arbetskraft och misstänkt bidragsbrott. Det är några av resultaten från en ny nationell insats mot brott i arbetslivet. Åtta myndigheter har under två veckor genomfört oanmälda kontroller på över 150 företag i bland annat byggbranschen.


Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt mot olika former av arbetslivskriminalitet på uppdrag av regeringen. De senaste åren har kampen mot oseriösa arbetsgivare trappats upp, med fler kontroller och oanmälda inspektioner i branscher där arbetsolyckor och regelbrott är vanliga. Under de senaste två veckorna har myndigheterna genomfört oanmälda kontroller på drygt 150 företag runtom i landet, varav omkring 100 inom byggbranschen. Även företag i branscherna städ, bilvård, restaurang och skönhetsvård har granskats.

Det fanns brister i arbetsmiljön hos ungefär hälften av de inspekterade företagen. Totalt upptäcktes över 230 olika arbetsmiljörisker. I ett 30-tal fall var bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart förbud mot att utföra arbete. Det saknas fallskydd på byggen, används farliga maskiner och arbetstagare riskerar att andas in ohälsosamt damm. Arbetsmiljöverket har också hittat ett 20-tal fall av misstänkta brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige.

Inspektioner kan leda till fler utredningar hos andra myndigheter
Polisen har kontrollerat närmare 600 personer och omhändertagit cirka 30 personer som saknar rätt att arbeta i Sverige. De har hittat sängar och hygienartiklar som tyder på att människor bor på jobbet. Fem personer har bedömts vara potentiella brottsoffer för människohandel.

De brister som uppdagas vid kontrollerna kan också leda till fler utredningar hos de åtta myndigheter som deltar i samarbetet mot brott i arbetslivet. Den här gången har inspektionerna lett till att flera fall av misstänkt bidragsbrott nu utreds.

Några resultat:
• Drygt 150 företag kontrollerades i insatsen. Av dessa hade drygt 70 företag brister i arbetsmiljön.
• Cirka 230 arbetsmiljöbrister upptäcktes.
• Cirka 30 förbud om att stoppa arbetet eller ett arbetsmoment på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister utfärdades.
• Drygt 50 sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
• Ett 20-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige utreds.
• Cirka 100 kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare övervägs.
• Cirka 30 personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna

Här finner Ni mer information.

Källa: Arbetsmiljöverket

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.