Nu är SCIP-databasen öppen

29 oktober, 2020

Företag som levererar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne (Substance of Very High Concern) som finns upptaget på EU:s kandidatförteckning, måste från och med 5 januari 2021 registrera information om det i ECHA:s nya databas SCIP.

Den nya regeln finns i en ändring i Avfallsdirektivet och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Reglerna har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Från den 28 oktober kan varor anmälas till SCIP-databasen.

Vem ska anmäla till SCIP?
Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:
• tillverkare
• importörer
• distributörer.

Ett företag som importerar en vara från ett land utanför EU/EES är en importör. Ett företag som köper en vara av en leverantör inom EU räknas som distributör.

Bestämmelsen gäller inte:
• återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker
• företag som importerar en vara för eget bruk.

Vad ska anmälas till SCIP?
Leverantören av en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska skicka in följande information till Echa:
• uppgifter om varans identitet
• ämnets namn, koncentrationsintervall och var i varan ämnet finns
• annan information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt.

Mer information från Echa finner Ni här.

SCIP

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.