Regeringen har beslutat om tillfälligt bidrag till allmänna samlingslokaler

2 oktober, 2020

Regeringen har beslutat om ökade anslag till allmänna samlingslokaler och inför samtidigt ett tillfälligt organisationsbidrag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Boverket kommer att administrera det tillfälliga bidraget där 75 miljoner kronor ska fördelas under 2020. Syftet med bidraget är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler har lidit på grund av coronapandemin.

Information om sökprocess och fördelning kommer publiceras inom kort på Boverkets webbplats.

Källa: Boverket

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.