Uppdaterade PRIO-listan ska hjälpa företag att göra kemikaliesmarta val

5 oktober, 2020

Kemikalieinspektionen har lanserat en uppdaterad version av PRIO som har fått ett nytt utseende och bytt namn till PRIO – ett verktyg för substitution.


Det webbaserade PRIO hjälper företag med att ersätta farliga ämnen i sina varor och kemiska produkter. Verktyget är gratis att använda och finns på både svenska och engelska. PRIO vänder sig till företag som tillverkar, importerar eller köper in varor och produkter men även till offentliga aktörer som upphandlare eller de som bedriver tillsyn på kommuner och länsstyrelser.

Verktyget består av en guide i fyra steg: Inventera, Sök, Prioritera och Substituera med vägledande texter och en sökbar databas med över 10 000 ämnen med farliga egenskaper som uppfyller PRIO:s kriterier.

Nya PRIO innehåller:

  • nya kriterier för vad som räknas som Utfasningsämnen och Prioriterade riskminskningsämnen, exempelvis har Kemikalieinspektionen lagt till högfluorerade ämnen, PFAS, som Utfasningsämnen. Detta innebär en fördubbling av antalet ämnen i databasen till drygt 10 000 ämnen,
  • förbättrad sökfunktion – nu går det att söka på ämnenas potentiella förekomst i material,
  • möjlighet att söka på många CAS-nr samtidigt med funktionen Batchvis sökning,
  • förbättrad visning av sökresultat i PRIO-databasen,
  • möjlighet att sortera bland sökträffar,
  • möjligt att enkelt att exportera sökresultat (eller hela databasen) till Excel,
  • visning av ämnenas koppling eller association till ett material,
  • uppdaterad information och vägledningstexter.

Prova nya PRIO här

Läs mer om substitution av farliga ämnen

Källa: Kemikalieinspektionen

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.