Dekaler för avfall kostnadsfritt från FTI

26 november, 2020

Under 2020 uppdaterades märkningen för förpackningar till en gemensam för hela Norden. Nu finns dekaler med den nya märkningen för beställning.


Den nya märkningen har bland annat inneburit att nya pictogram tagits fram för de olika materialslagen och att färgerna uppdaterats. Störst skillnad är det för plastförpackningar som bytt färg från orange till lila.

Under hösten har FTI tagit fram nya dekaler anpassade efter den nya märkningen och nu finns både märkningsdekaler och sorteringsdekaler för beställning.


Information om märkningen

Piktogrammen för förpackningar är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och producenterna.

Här hittar Ni dekalerna för beställning eller utskrift hos FTI

Informationen kommer från FTI.

För mer information, kontakta Altea AB.