Mål avseende offentlig upphandling – november 2020

30 november, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under november 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Målnr: 3038-20
Leverantör/Sökande: Abena AB
Upphandlande myndighet: 1. OneMed Sverige AB, 2. Västra Götalandsregionen
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Test av om produkter uppfyller upphandlingens skallkrav.

Målnr: 5727-20, 5728-20
Leverantör/Sökande: Sidecore AB
Upphandlande myndighet: Säkerhetspolisen
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Anbudsgivaren har i strid med kraven i upphandlingen signerat anbudet digitalt istället för att underteckna och skanna in anbudet. Står upphandlande myndighets tolkning i strid med likabehandlings- och proportionalitetsprincipen?

Målnr: 2769-20
Leverantör/Sökande: AVS i Sverige AB
Upphandlande myndighet: Linköpings kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan avser avtalstecknande under frivillig avtalsspärr enligt ÄLOU.

Målnr: 2787-20
Leverantör/Sökande: Region Skåne
Upphandlande myndighet: Unilabs AB
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Frågan avser brister i utvärderingsmodellen.

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.


Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.