Ny rapport om producentansvar

20 november, 2020

I slutet av oktober publicerade Naturvårdsverket rapporten ”Extended Producer Responsibility in Sweden” som syftar till att ge en samlad översikt av de producentansvar som finns i Sverige idag, däribland producentansvaret för förpackningar och tidningar.


En stor del av det arbete som FTI bedriver handlar om att stötta de anslutna producenterna i frågor kopplat till producentansvar för förpackningar – samt att utbilda och informera såväl producent som konsument om att alla kan göra skillnad och att varje förpackning räknas, i varje steg av produktions- och återvinningskedjan. FTI upplever, precis som rapporten lyfter fram, att det finns ett stort intresse för frågor som rör miljö – där förpackningsindustrin spelar stor roll och har möjlighet att påverka och gå i bräschen.

Rapporten lyfter också att svenskarnas förtroende för myndigheter, lagar och regler, samt intresse för miljöfrågor kan vara en bidragande faktor till den höga medvetenhet om och stöd för miljöskyddsfrågor som finns bland befolkningen. 

Rapporten finns att läsa här.


Informationen kommer från FTI.

För mer information, kontakta Altea AB.