Reflexer minskar risken för påkörning

2 november, 2020

Nu när dagarna blir allt kortare är det viktigt att tänka på att synas i trafiken. Under vinterhalvåret ökar påkörningsolyckorna för gående och cyklister och många av dessa inträffar i mörker.

40 procent av skadade fotgängare sker i påkörningsolyckor under perioden november–februari. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män (57 procent kvinnor jämfört med 43 procent män 2019) och var femte är äldre (65+ år). Det visar siffror från Transportstyrelsens olycks- och skadedatabas Strada.

Strada bygger på uppgifter från polis och sjukhus. Där framkommer att flertalet olyckor sker i stadstrafik. Det är nästan dubbelt så många olyckor med skadade fotgängare i närheten eller på övergångsställe under november–februari, 41 procent, jämfört med resten av året, 27 procent.

Tips för att synas i trafiken:

  • Bära reflexväst, reflex eller en tänd lampa nu när det är mörkt en stor del av dygnet
  • Reflexen syns bäst i rörelse, antingen genom att ha den/de hängande eller långt ner på ben och armar för att vara synliga från olika håll
  • Reflexer håller inte hur länge som helst, en repig reflex har sämre reflexförmåga än en repfri.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För mer information, kontakta Altea AB.