Åtta ton per person och år är svenskens klimatpåverkan

26 november, 2020

Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008.

De konsumtionsbaserade utsläppen tar hänsyn till den klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar, både i Sverige och andra länder. Ungefär 57 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen uppstår utomlands, det vill säga när en vara produceras i ett annat land och sedan konsumeras i Sverige. Statistiken är ett sätt att åskådliggöra vårt klimatavtryck. Den inkluderar både hushållens konsumtion, den offentliga sektorns konsumtion och samhällets investeringar i exempelvis byggnader och infrastruktur.

De konsumtionsbaserade utsläppen är ett kompletterande mått till de så kallade territoriella utsläppen som används för att följa upp klimatmålen i Sverige och vår del av EU:s mål för att nå Parisavtalet.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.