7 av 10 transportföretag har säkerhetsbrister

18 december, 2020

Farliga lyftanordningar, olaglig arbetskraft och felaktigt lastade fordon. Ungefär sju av tio kontrollerade transportföretag hade säkerhetsbrister i sina fordon. Det visar en nationell, myndighetsgemensam insats mot transportbranschen.


Under de senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten genomfört oanmälda inspektioner riktade mot transportbranschen. Drygt 340 tunga och lätta transportfordon har kontrollerats längs vägar runtom i landet. Av dessa var ett 60-tal utländska fordon. 

Arbetsmiljöverket har bland annat kontrollerat om bakgavellyftarna, som används för att lasta och lossa, var besiktigade och om förarna hade den utbildning som krävs och tillstånd att använda dem. Här fanns det stora brister. Sammantaget upptäcktes nära 300 olika säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen, en del fordon hade flera olika brister.

Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten kontrollerade också om de utländska förarna har rätt att arbeta i Sverige och om de skulle varit anmälda som utstationerade. Det resulterade i att Arbetsmiljöverket utreder ett 40-tal misstänkta brott mot utstationeringslagen. Polismyndigheten upptäckte att nio av de utländska förarna saknade tillstånd att arbeta i Sverige och omhändertog sju förare.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt mot brott i arbetslivet. De senaste åren har kampen mot oseriösa arbetsgivare trappats upp, med fler kontroller och oanmälda inspektioner i branscher där arbetsolyckor och regelbrott är vanliga. 

Några resultat från insatsen, transportbranschen:

  • Drygt 340 fordon och 440 personer kontrollerades i insatsen. 
  • Sammanlagt upptäckte myndigheterna nära 300 säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen. Flera brister kan finnas hos ett och samma fordon.
  • Cirka sju av tio transportföretag hade brister i arbetsmiljön som leder till krav på åtgärder. Totalt kontrollerades fordon som tillhör minst 130 företag.
  • Ett 80-tal sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
  • Ett 40-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen utreds.
  • Nio utländska förare saknade tillstånd att arbeta i Sverige.
  • Cirka 20 förare kunde inte visa den vilotidsbok som ska medföras vid vissa yrkesmässiga transporter eller hade fyllt i dem bristfälligt.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För mer information, kontakta Altea AB.