Förtydligande om rapportering till avfallsregistret vid egen transport av farligt avfall

21 december, 2020

Sedan den nya avfallsförordningen (220:614) trädde i kraft under hösten har Altea fått många frågor från företag angående rapporteringen till Naturvårdsverkets nya avfallsregister. En av dem handlar om hur rapporteringen går till om man som företag kör sitt farliga avfall själv. 


Enligt nya avfallsförordningen ska anteckning och rapporteringen ske av alla som producerar, transporterar, samlar in, mäklar och behandlar farligt avfall. Vid egen transport av farligt avfall blir företaget både producent av avfallet och avfallstransportör men rapporteringen till avfallsregistret behöver dock endast ske i rollen som transportör. Anteckningsskyldigheten sker enligt rollen som producent. 

Läs fler frågor och svar om antecknings- och rapporteringsskyldigheten på Naturvårdsverkets hemsida.

För frågor eller tillgång till anteckningsmallar, kontakta Altea AB.