Kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA) uppdaterad

28 december, 2020

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2020/1749 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen innehåller också följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV till samma förordning.

Förordningen trädde ikraft den 15 december 2020.

Läs hela förordningen här:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1749 (pdf)

Informationen kommer från ISP (Inspektionen för stategiska produkter). 

För mer information, kontakta Altea AB.