Mål avseende offentlig upphandling – december 2020

13 december, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under december 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


Målnr: 2763-20
Leverantör/Sökande: Umeå kommun
Upphandlande myndighet: Cabonline Region Norr AB
Avgörande: Avslag på överklagande
Ärende: Måste upphandlande myndighet ange maximala avropsvolymer? Kan ett uppskattat värde utgöra takvolym? Avsaknad av maximal avropsvolym medför obegränsade möjligheter att använda ett ramavtal utan att en ny upphandling måste göras.


Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.


Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.