Månadsbrev

15 december, 2020

I december månads nyhetsbrev kan du läsa om vinstutdelning vid korttidsarbete, nya regler gällande producentansvariga för förpackningar från 2021, svenskarnas klimatpåverkan, ny energimärkning för bland annat vitvaror, Datainspektionens granskning av överföring av personuppgifter till tredje land, och mycket mer. 


Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrevet här