Nya föreskrifter om transport av farligt gods

21 december, 2020

Från 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). De tidigare föreskrifterna (MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6) får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021. 


Den 1 januari 2021 trädde följande föreskrifter i kraft:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021), och
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt ändringar i del 10 i ADR-S nämnas gällande att övergångsbestämmelser för vissa tankar har löpt ut och därmed tas bort.

I konsekvensutredningen till de båda föreskrifterna framgår de ändringar som MSB anser är av större karaktär.

Ta del av föreskrifterna på MSBs hemsida här: 
ADR-S 2021

RID-S 2021

Informationen kommer från MSB. 

För mer information kontakta Altea AB.