Nytt projekt för återvinning av litiumjonbatterier

29 december, 2020

Antalet elfordon ökar snabbt och inom några år kommer det att finnas en mängd uttjänta batterier på marknaden. I projektet Eliminate ska IVL tillsammans med Chalmers och Stellenbosch universitet i Sydafrika titta på återvinning av litiumjonbatterier för att se vilken teknik som är bäst ur miljö- och marknadsperspektiv.


Fram till i dag har mycket få batterier från elbilar och elbussar samlats in. Det, tillsammans med komplicerad konstruktion och ett relativt lågt råvarupris, har gjort att det saknats incitament för storskalig återvinning av litiumjonbatterier. Men det är nu på väg att ändras. De kommande decennierna är ett stort inflöde av begagnade batterier att vänta. Enligt en tidigare IVL-rapport kommer runt 50 000 enheter i Norden att nå slutet av sin livslängd år 2030.

Syftet med Eliminate är att utvärdera olika återvinningstekniker för att se vilken process som har lägst miljöpåverkan och fungerar bäst på den europeiska och sydafrikanska marknaden. Teknikerna kommer att utvärderas genom livscykelanalys som IVL genomför. Projektet kommer även att göra materialflödesanalyser för att se till exempel hur insamling och transport ska fungera och var det ur ett resursperspektiv är bäst att etablera nya återvinningsanläggningar.

Projektet startar i december 2020 och pågår tre år. Det leds av universitetet Stellenbosch i Sydafrika och utförs i samarbete med IVL, Chalmers, Karadeniz tekniska universitet i Turkiet och återvinningsföretaget Exitcom Recycling.

Informationen kommer från IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information, kontakta Altea AB.