Registrering av alla producentansvariga för förpackningar från 2021

10 december, 2020

Enligt förpackningsförordningen (2018:1462) ska alla som definieras som producent registrera sig hos Naturvårdsverket från och med år 2021 och betala en årlig tillsynsavgift på 500 kr. Kravet att rapportera in årliga förpackningsmängder till Naturvårdsverket kvarstår.


En producent definieras som den som yrkesmässigt:

  • för in en förpackad vara till Sverige 
  • tillverkar en förpackning i Sverige, eller 
  • för in en förpackning till Sverige 
  • fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara.  

Förpackningsproducenter ska till Naturvårdsverket lämna uppgifter om namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer och vilket insamlingssystem producenten använder. 

Naturvårdsverket kommer att publicera en e-tjänst för registrering av förpackningsproducenter lagom till årsskiftet 2020/2021.

Läs hela förordningen (2018:1462) här

Läs mer om hur Ni registrerar er på Naturvårdsverkets hemsida här

Informationen kommer från Naturvårdsverket. 


För mer information, kontakta Altea AB.