Sverige skriver under European Plastic Pact

23 december, 2020

Tillsammans med 14 andra länder och ett 60-tal företag har Sverige skrivit under European Plastic Pact och med det åtagit sig att arbeta för en mer hållbar plastanvändning. Nu lanseras en färdplan för hur Europa ska ta sig mot dessa mål.


European Plastic Pact är en sammanslutning mellan myndigheter, regeringar och privata företag som gemensamt vill att Europa ska ha en hållbar plastekonomi, bland annat genom att minska plastavfallet och genom att sammanföra alla aktörer i kedjan.

De som skrivit under har åtagit sig att göra följande senast 2025:

  • Återanvändning och återvinning. Alla plastförpackningar och engångsartiklar som släpps på marknaden ska vara återanvändningsbara om möjligt, men allra minst återvinningsbara senast 2025.
  • Ansvarsfullt användande av plast. Arbeta för att använda plastförpackningar och engångsplastprodukter på ett mer ansvarsfullt sätt, så att mängden plast som tillförs minskar med minst 20% till 2025. 
  • Insamling, sortering och återvinning. Öka insamlings-, sorterings- och återvinningskapaciteten med minst 25 procentenheter senast 2025 och nå en nivå som speglar efterfrågan av återvunnen plast. 
  • Användning av återvunnen plast. Öka användandet av återvunnen plast i nya produkter och förpackningar senast 2025 så att företag som använder plast har i genomsnitt 30% återvunnen plast i sina produkter och förpackningar.

Att delta i denna sammanslutning är frivilligt men att skriva under betyder att åtaganden kommer att följas upp. Utvecklingen kommer att övervakas och rapporteras varje år av alla som skrivit under och ett sekretariat kommer att samla in och presentera resultaten.

Naturvårdsverket representerar Sverige i mycket av arbetet med sammanslutningen och finns representerade i styrgruppen.

Läs mer om European Plastic Pact här.

Informationen kommer från Naturvårdsverket. 

För mer information kontakta Altea AB.