Varor på nätet från företag utanför EU kan vara farliga

3 december, 2020

Produkter som inte uppfyller säkerhetskraven kan vara livsfarliga. Till exempel kan smådelar som lossnar från leksaker innebära kvävningsrisk för barn. Varorna kan också innehålla farliga kemikalier som är förbjudna i EU.


Vi handlar allt mer på nätet och coronapandemin har gjort att e-handeln ökat ytterligare. Många köper sina julklappar på nätet, men varor som du köper från företag utanför EU kan ha säkerhetsbrister eller vara energitjuvar. Nu varnar Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket för riskerna och ger tips och råd i julhandeln.

Att handla julklapparna på nätet kan vara bekvämt men är också förknippat med risker för den som handlar. Varorna man köper kan ha brister om de köps från länder utanför EU. Till exempel kan julklapparna innehålla farliga ämnen eller inte uppfylla EU:s säkerhetskrav och krav på energieffektivitet. Det kan ofta vara svårt att veta från vilket land en vara köps när man handlar på nätet.

Riskerna är högre när du handlar från leverantörer utanför EU

Varor som till exempel leksaker, elektronik och belysning, som säljs inom EU ska vara CE-märkta och det ska finnas kontaktuppgifter till tillverkaren på förpackningen eller på varan. Om du handlar från en säljare utanför EU ska du veta att varorna inte alltid uppfyller de krav på bland annat säkerhet och energieffektivitet som finns inom EU.

Produkter som inte uppfyller säkerhetskraven kan vara livsfarliga. Till exempel kan smådelar som lossnar från leksaker innebära kvävningsrisk för barn. Varorna kan också innehålla farliga kemikalier som är förbjudna i EU.


Resultaten från ett nordiskt tillsynsprojekt om kemikalier i e-handeln där Kemikalieinspektionen deltog visade att 78 procent av produkterna och varorna som köptes direkt från företag utanför EU hade brister. Motsvarande siffra för produkter och varor som köptes från företag inom EU var 32 procent. Kontrollerna inkluderade bland annat analyser av kemikalier i elektronik, leksaker och andra varor såsom sportutrustning. Av dessa varor hade elektriska produkter överlägset flest brister.

Hållbar e-handel handlar också om energieffektivitet

Förutom säkerhets- och kemikalierisker finns det också risk att elektroniken du köper drar mer el. Reglerna om ekodesign och energimärkning gäller vid e-handel inom EU. Om du köper en produkt från ett land utanför EU riskerar du att gå miste om informationen som du annars har rätt att få som konsument.

Energimyndigheten hittar via sin marknadskontroll många produkter med bristande information och felaktig energimärkning och produkter som använder mer el än tillåtet enligt EU:s ekodesignkrav. Marknadskontrollen har svårt att komma åt produkter som säljs på nätet från länder utanför EU.

Tips för säker och hållbar e-handel inför julhandeln

  • Tänk på i vilket land företaget finns som du köper julklapparna från. Varor som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de till exempel saknar korrekt energimärkning eller innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen.
  • Se efter om elektronik och leksaker har CE-märkning, som är ett intyg från tillverkaren om att varorna uppfyller de europeiska säkerhetskraven och ekodesignkraven på energieffektivitet och funktion. Leksaker och elektronik ska alltid vara CE-märkt och det ska finnas kontaktuppgifter till tillverkaren på förpackningen eller på produkten.
  • Var försiktig med att köpa produkter som är extremt billiga. Du får det du betalar för. Risken är stor att du får hem något av sämre kvalitet än du tänkt dig eller en piratkopia.
  • Kolla upp totalpris, leveransvillkor och betalningsvillkor, och kontrollera att det finns ordentliga kontaktuppgifter till företaget innan du handlar.
  • Tänk på att du inte alltid har ångerrätt om du handlar utanför EU.
  • Reglerna om energimärkning gäller vid e-handel inom EU. Handlar du till exempel en tv inom EU ska du få information om produktens energiklass och energianvändning via energimärkningen. Information som du inte får om du handlar från ett land utanför EU.

Läs mer om att handla säkert på nätet

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.