Forskning om samhällseffekter av covid-19

7 januari, 2021

MSB och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. 

Projekten kommer att få dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

Resultaten från forskningsprojekten kommer att få stor betydelse för många olika samhällsaktörer och för hur samhället ställer om i en mer hållbar riktning. MSB och Formas planerar att redovisa och tillgängliggöra projektens resultat under senare delen av 2021 eller början av 2022.

Informationen kommer från MSB. 

För mer information kontakta Altea AB.