Trafikverkets etappmål om max 220 omkomna i trafiken år 2020 uppnått.

8 januari, 2021

Sedan beslut i riksdagen år 1997 utgör Nollvisionen grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. År 2009 sattes ett etappmål om att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras från år 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent. I faktiska tal innebär det max 220 omkomna år 2020 och max 4100 allvarligt skadade.


Under etappmålsperioden 2007-2020 har antalet omkomna mer än halverats (60 procent) trots att trafiken har ökat med nästan 8,5 procent och befolkningen med 10 procent. 

Omkomna i vägtrafikolyckor 2007-2020 (Bildkälla: Trafikverket)

Stapeldiagram över omkomna i vägtrafikolyckor 2007-2020

Under perioden 2007 – 2020 har det genomförts många åtgärder och initiativ från flera aktörer i samhället som påverkat trafiksäkerheten positivt. Bland de som gett störst effekt är säkrare bilar, vägar och förbättrad miljö för gående.

Informationen kommer från Trafikverket.

För mer information, kontakta Altea AB.