Författararkiv: david

Så rapporterar Ni till avfallsregistret

20 oktober, 2020

Från den 1 november ska alla aktörer i avfallskedjan börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske inom två arbetsdagar från det att avfallsanteckningarna upprättades.

Läs mer

Cykelgator

15 oktober, 2020

Regeringen ger kommuner möjligheten att inrätta så kallade cykelgator där särskilda regler ska gälla. På cykelgator ska motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ska vara 30 kilometer i timmen. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte får plats.

Läs mer

Hur arbetsgivare får hantera personuppgifter

8 oktober, 2020

Datainspektionen har publicerat en uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs mer

Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador

6 oktober, 2020

Smärtsamma arbetsställningar och tunga lyft kan ge upphov till belastningsskador. Nu inleder Arbetsmiljöverket cirka 1 350 inspektioner för att minska riskerna för belastningsskador, som en del av en gemensam EU-insats.

Läs mer

Nationell insats visar arbetslivskriminalitet

3 oktober, 2020

Farlig arbetsmiljö, svart arbetskraft och misstänkt bidragsbrott. Det är några av resultaten från en ny nationell insats mot brott i arbetslivet. Åtta myndigheter har under två veckor genomfört oanmälda kontroller på över 150 företag i bland annat byggbranschen.

Läs mer

EU inför straffavgift på plastförpackningar

15 september, 2020

I somras kom som bekant EU-kommissionen fram till en ekonomisk överenskommelse om EU:s budget de kommande åren. Som en del i nya konstruktioner av beräkningen av medlemsavgifter är tanken nu att EU:s medlemsländer ska betala en straffavgift på plastförpackningar som inte återvinns.

Läs mer

2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

Snart får ägare till 2,4 miljoner småhus ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2021. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 17 procent.  Mest ökar taxeringsvärdena i Dalarnas län, med 25 procent. Den minsta ökningen finns i Stockholms län, med 3 procent.

Läs mer