Författararkiv: david

Ny energimärkning

2 november, 2020

När du packar upp ditt nya kylskåp, din nya tvättmaskin eller nya tv-apparat kommer det kanske finns två olika energimärkningar som levereras tillsammans med produkten i kartongen. Det är helt i sin ordning. Dubbla energimärkningsetiketter, men en och samma produkt.

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2020

31 oktober, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under oktober 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Miljömål – oktober 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Nu är SCIP-databasen öppen

29 oktober, 2020

Företag som levererar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne (Substance of Very High Concern) som finns upptaget på EU:s kandidatförteckning, måste från och med 5 januari 2021 registrera information om det i ECHA:s nya databas SCIP.

Läs mer

EU har lanserat Level(s) för hållbart byggande

26 oktober, 2020

Level(s) är ett ramverk för att bedöma byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån miljö-, hälso- och ekonomiaspekter ur ett livscykelperspektiv. Level(s) innehåller flera indikatorer för att mäta resurseffektivitet vid byggande.

Läs mer

Stora brister avseende belastningsergonomi

23 oktober, 2020

Fler än hälften av alla arbetsplatser med 5 till 19 anställda uppvisar brister i sin hantering av risker för belastningsskador. Det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats på totalt 1 390 arbetsplatser.

Läs mer

Så rapporterar Ni till avfallsregistret

20 oktober, 2020

Från den 1 november ska alla aktörer i avfallskedjan börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske inom två arbetsdagar från det att avfallsanteckningarna upprättades.

Läs mer