Författararkiv: Karin Herentz Fahlström

Månadsbrev

22 oktober, 2020

I oktoberbrevet kan Ni läsa om sanktionsavgiften som kan drabba er som företagare om ni inte lämnar in era avfallsanteckningar i tid och om andra nyheter som kan påverka er verksamhet såsom:

Läs mer

Få förändringar på besiktningsmarknaden

Drygt nio år efter avregleringen av fordonsbesiktningen i Sverige fungerar besiktningsverksamheten i stort sett på samma sätt som tidigare. Prisutvecklingen är fortsatt blandad. Kontrollbesiktning av en personbil har generellt blivit dyrare och få besiktningsföretag använder listpriser. Läs mer

Kemikalieskatten har begränsad effekt

1 oktober, 2020

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har utvärderat kemikalieskatten på regeringens uppdrag och lämnat in rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” till finansdepartementet. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i människors hemmiljö till följd av kemikalieskatten.

Läs mer

Miljömål – september 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer