Kategoriarkiv: Allmänna

Nytt internationellt avtal för ren luft

7 oktober, 2019

Den 7 oktober togs ett viktigt steg i kampen för ren luft då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.

Läs mer

Kontrollrummet

29 september, 2019

Svenska kraftnät har en sida som heter kontrollrummet. Där kan Ni i realtid se import och export av el samt var vår el kommer från.

Läs mer

Naturvårdsverket bekämpar invasiva arter

24 september, 2019

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet.

Läs mer

Oförändrade utsläppsnivåer

29 augusti, 2019

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik för årets första kvartal.

Läs mer

Investeringsstöd till små och medelstora företag

21 augusti, 2019

Har Ni ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i energiarbetet? Då kan Ni söka stöd för att genomföra åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Stödet går att söka fram till 15 oktober 2019.

Läs mer

Prognos om energianvändning

1 augusti, 2019

Energimyndigheten publicerar nu sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2018–2022. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till 582 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Läs mer

17 nya invasiva arter

26 juli, 2019

För att skydda biologisk mångfald kommer ytterligare 17 invasiva främmande arter bli förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men några av dem kan finnas i svenska trädgårdar och parker.

Läs mer