Kategoriarkiv: Allmänna

Myndigheters serviceskyldighet

14 januari, 2020

På Altea får vi ofta frågan om myndigheters skyldigheter. Ofta kopplat till att man inte har fått svar på en fråga alternativt att svaret myndigheten ger ett mycket otydligt svar. Med anledning av detta tänkte vi förklara vad myndigheter har för skyldigheter i att svara på frågor och vara behjälpliga med tolkningar o.s.v.

Läs mer

Beslut om jakt efter invasiva främmande arter

19 december, 2019

Naturvårdsverket har beslutat om jakt efter ett flertal invasiva främmande djurarter. Anledningen är att arterna utgör betydande skaderisker för inhemsk flora och fauna. Det är därför mycket angeläget att motverka att dessa etableras i landet.

Läs mer

Nya regler för raketer med styrpinne

17 december, 2019

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda raketer med styrpinne utan utbildning och tillstånd. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier.

Läs mer

Nominera till Miljömålspriset 2020

25 oktober, 2019

Miljöarbete som ger omvälvande resultat kräver ofta både nytänkande och uthållighet. Därför vill Naturvårdsverket genom Miljömålspriset lyfta fram goda förebilder som verkligen har lyckats. Fram till den 30 november kan alla som vill skicka in sina förslag till Miljömålsprisets jury som väljer ut de bästa kandidaterna.

Läs mer

Ny webbutbildning om totalförsvaret

22 oktober, 2019

MSB lanserar en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Samtidigt släpps en trailer för att marknadsföra webbutbildningen, med budskapet: ”Sverige är värt att försvara – lär dig mer om totalförsvaret”.

Läs mer