Kategoriarkiv: Allmänna

Korttids­arbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Läs mer

Earth Hour

28 mars, 2020

2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebar att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars: Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med cirka en miljard deltagare över hela jorden. Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum kvarstår, men Earth Hour har blivit mycket mer än så.

Läs mer

181 nya naturreservat

5 mars, 2020

Sverige fick 181 nya naturreservat 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Läs mer

Ny granskning av elinstallationsföretag

14 februari, 2020

Elsäkerhetsverket genomför just nu tillsyn av elinstallationsföretag som har en elinstallatör för regelefterlevnad verksam i flera elinstallationsföretag. Syftet med granskningen är att säkerställa att företaget har tillgång till den kompetens som behövs för att följa elsäkerhetsregelverket. Tillsynen kommer att omfatta både företaget och elinstallatören.

Läs mer

Ny vägledning om reklamskyltar

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om vad som gäller för att sätta upp reklamskyltar i landskapet längs allmänna vägar. Med vägledningen vill vi ge stöd till dem som prövar tillstånd för reklamskyltar och dem som bedriver tillsyn. Läs mer

Kontinuitetshantering

7 februari, 2020

I och med det nya coronaviruset har MSB tagit fram stöd som syftar till att vägleda kring hur organisationer kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.

Läs mer