Kategoriarkiv: Allmänna

Presentation av betalningssätt vid E-handel

2 juni, 2020

Riksdagen har beslutat om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt.

Läs mer

Ny rapport visar coronavirusets effekter

Hotell- och restaurangföretag, fritids- och nöjesarrangörer, handel och taxiföretag hör till branscher som drabbats hårt ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Men många fler branscher påverkas. Det visar en ny rapport från Skatteverket, där data från beskattningen har sammanställts.

Läs mer

4 miljoner till inventering av granbarkborrar

20 maj, 2020

För att minska spridningen av granbarkborrar från skyddade områden fördelar Naturvårdsverket 4 miljoner kronor till tolv länsstyrelser. Bidragen skall användas till inventeringar av barkborreangrepp och deras omfattning under 2020.

Läs mer

Korttidsarbete: Förtydligande om utdelningar

18 maj, 2020

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Tillväxtverket förtydligar nu informationen till företagen som uppbär stödet.

Läs mer

Allvarliga elolyckor med induktion från kraftledningar

Flera mycket allvarliga olyckor, varav ett dödsfall, har den senaste tiden inträffat vid linjearbete, där induktion från en närliggande kraftledning varit en del av orsaken. Elsäkerhetsverket vill därför med skärpa påminna om att induktion måste hanteras som en påtaglig elsäkerhetsrisk och att arbetet ska planeras och genomföras med den förutsättningen.

Läs mer

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning

5 maj, 2020

Två nya förslag har presenterats som syftar till att underlätta de ekonomiska följderna av coronaviruset. Det gäller dels skattefrihet för fri parkering på arbetsplatsen dels skattefrihet för gåvor om 1 000 kronor från arbetsgivaren per anställd.

Läs mer