Kategoriarkiv: Allmänna

Sök stöd för energilagring

24 maj, 2019

Den som vill lagra egenproducerad el hemma kan ansöka om energilagringsstöd. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Läs mer

Ny statistik om skyddad natur

Knappt 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket.

Läs mer

Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet

16 maj, 2019

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen. Några hundra personer i Stockholmsområdet granskas inledningsvis.

Läs mer

Allmänheten uppmanas rapportera invasiva arter

15 maj, 2019

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter.

Läs mer

Nationell risk- och förmågebedömning

14 maj, 2019

Varje år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som övergripande beskriver hot och risker. Den beskriver även vad som har gjorts och återstår att göra vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och att stärka det civila försvaret.

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling – april 2019

30 april, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under april 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Svenskarna använder färre plastbärkassar

25 april, 2019

Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025.

Läs mer

Glöm inte skicka in besiktningsprotokoll på cisterner!

20 april, 2019

Den 1 juli 2018 trädde Naturvårdsverkets nya föreskrifter om cisterner ikraft. Föreskrifterna gäller både privatpersoner och företag. Altea vill passa på att påminna om att Ni numera måste komma ihåg att skicka in kopior på besiktningsprotokoll avseende cisterner i vissa fall. Läs mer

Utsläppen minskade i EU men ökade i Sverige

3 april, 2019

Preliminära siffror från EU-kommissionen visar att 2018 års utsläpp inom EU:s utsläppshandel (EU ETS) minskade med cirka 4 %. Den största anledningen till detta är minskad kolanvändning för elproduktion inom EU. Det gällde särskilt utsläpp från stenkolsanvändning. Läs mer