Kategoriarkiv: Allmänna

Nytt informationspaket om elektromagnetiska hot

2 mars, 2018

MSB har tagit fram ett omfattande informationspaket om antagonistiska elektromagnetiska hot (EM) mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Informationen som vänder sig både till offentlig sektor och näringslivet kan enkelt laddas ner från Msb.se.

Läs mer

Månadsbrev – februari 2018

25 februari, 2018

Under januari meddelades en dom av Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att även dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget.

Läs mer

Utsläppen ökade tredje kvartalet 2017

22 februari, 2018

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet 2017, jämfört med samma kvartal året innan. Det är främst industrin som står för kvartalsökningen.

Läs mer

Nya regler för ekonomiska föreningar

15 februari, 2018

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa en ny lag för ekonomiska föreningar. Arbetet med att reformera lagen har pågått i 10 år. Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer

Om 100 dagar träder GDPR ikraft

14 februari, 2018

Den 25 maj träder GDPR ikraft och ersätter då bland annat personuppgiftslagen. Om Ni inte har börjat arbetet för att täcka in kommande krav så är det nu hög tid.

Läs mer

Miljömål – januari 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Identifierade risker för översvämning

23 januari, 2018

MSB har under 2017 genomfört en översyn av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige. Till skillnad från den första identifieringen av områden ingår nu havskusten i analysen vilket har lett till att flertalet nya områden har tillkommit. Totalt har 25 områden identifierats.

Läs mer

Bidrag till energieffektiva företag

9 januari, 2018

Nu öppnar en ny utlysning av Miljöstudier – inför en energieffektiv investering. Stödet vänder sig till små och medelstora företag som vill ta nästa steg i sitt energiarbete och titta på fler energieffektiva lösningar.

Läs mer