Kategoriarkiv: Arbetsmiljö

Beslut om samma regler för allt sprängarbete

21 januari, 2019

Den 1 januari 2020 börjar Arbetsmiljöverkets regler om sprängarbete att gälla med samma krav för alla typer av sprängarbete, oavsett vilken teknik eller metod som används. Det är innebörden i de ändringsföreskrifter, AFS 2019:2, som beslutades den 14 januari.

Läs mer

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

28 november, 2018

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär.

Läs mer

Nya föreskrifter om smittrisker från den 19 november

19 november, 2018

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Läs mer

Nya föreskrifter om radon på arbetsplatser

15 november, 2018

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Förutom en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren även övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Läs mer

Arbetsmiljöverket inspekterar vibrationsskador

31 oktober, 2018

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner. Sjukdomen drabbar främst män inom industri- och bygg- och anläggningsverksamhet. Arbetsmiljöverket har under 2018 genomfört 350 inspektioner. 8 av 10 arbetsplatser har fått sammanlagt 850 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Läs mer

Verktyg för friskare och säkrare arbetsplatser

22 oktober, 2018

Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent har tagit fram nya verktyg för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Verktygen innehåller filmer, böcker, tips, exempel, checklistor och tester som bygger på arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Läs mer

Antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

15 september, 2018

Kunskapen om antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet är ganska låg vilket har legat till grund för att Arbetsmiljöverket nu har undersökt området. Rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.

Läs mer