Kategoriarkiv: Arbetsmiljö

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning

28 mars, 2020

Arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt riskerar inte få sanktionsavgifter. Arbetsgivaren ska dock säkerställa att den skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. På grund av rådande läge snabbutreder Arbetsmiljöverket nu möjligheten att tillfälligt godkänna icke CE-märkt skyddsutrustning.

Läs mer

Utstationerade arbetare

10 mars, 2020

Nära varannan registrerad utländsk arbetstagare arbetade förra året inom byggsektorn. Under 2019 anmäldes 41 504 personer till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. År 2018 var motsvarande siffra 41 338 personer. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsrapport om utstationering för 2019.

Läs mer

Vem har rätt till smittbärarpenning

23 februari, 2020

Smittbärarpenning kan betalas till den som har eller antas ha en smittsam sjukdom men som ändå kan arbeta. Det kan också betalas till den som smittar eller misstänks föra smitta utan att själv vara sjuk. Smittbärarersättning kan lämnas till en smittbärare i samband med åtgärder för smittskydd eller skydd för livsmedel. Detta gäller i vissa fall för Coronaviruset.

Läs mer

Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet

30 januari, 2020

Myndigheternas insatser mot brott i arbetslivet slog rekord förra året. Närmare 2 000 företag kontrollerades, främst inom byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen. Under 2020 fortsätter myndigheternas kontroller inom bygg- och transportsektorn och i städbranschen och andra särskilt prioriterade riskmiljöer.

Läs mer

Stor insats mot kränkande särbehandling

24 januari, 2020

Arbetsmiljöverket ska inspektera hur arbetsgivare motverkar kränkande särbehandling, som olika former av trakasserier. I år riktas ljuset mot Svenska kyrkan och andra trossamfund runtom i landet. Samtidigt fortsätter liknande inspektioner inom kultur, film och teater.

Läs mer