Kategoriarkiv: Arbetsmiljö

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

28 november, 2018

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär.

Läs mer

Nya föreskrifter om smittrisker från den 19 november

19 november, 2018

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Läs mer

Arbetsmiljöverket inspekterar vibrationsskador

31 oktober, 2018

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner. Sjukdomen drabbar främst män inom industri- och bygg- och anläggningsverksamhet. Arbetsmiljöverket har under 2018 genomfört 350 inspektioner. 8 av 10 arbetsplatser har fått sammanlagt 850 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Läs mer

Verktyg för friskare och säkrare arbetsplatser

22 oktober, 2018

Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent har tagit fram nya verktyg för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Verktygen innehåller filmer, böcker, tips, exempel, checklistor och tester som bygger på arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Läs mer

Antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

15 september, 2018

Kunskapen om antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet är ganska låg vilket har legat till grund för att Arbetsmiljöverket nu har undersökt området. Rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.

Läs mer

Arbetsgivare följer inte upp chefers arbetsbelastning

5 september, 2018

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Läs mer

Ny webbplats om arbete och företagande i Sverige

4 september, 2018

Vilka regler gäller om man vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag? Hur funkar arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden? Det är några av frågorna som den nya sajten workinginsweden.se ger svar på.

Läs mer

Nya rehabiliteringsregler

5 augusti, 2018

När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet utgör det inte saklig grund för uppsägning. Istället aktualiseras arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsansvar.

Läs mer

Vattenbaserade målarfärger kan ge risk för allergi

7 juni, 2018

Det blev en stor förbättring med färger lösta i vatten i stället för i lösningsmedel. Tyvärr är inte heller vattenbaserade färger helt fria från hälsorisker. För att färgen ska vara hållbar, innehåller den konserveringsmedel. Många konserveringsmedel kan ge allergier. Vi måste skydda huden mot den vattenburna färgen. Läs mer