Kategoriarkiv: Arbetsmiljö

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

19 juni, 2019

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

Läs mer

Debattartikel: En säkerhetskultur där man vågar säga ifrån räddar liv

13 juni, 2019

Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. I en ny debattartikel av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem framhäves arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom.

Läs mer

Upphävda beslut om TMA-fordon

11 juni, 2019

Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator, så kallade skyddsfordon).

Läs mer

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

3 juni, 2019

Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos arbetstagaren. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Läs mer

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

29 maj, 2019

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor.

Läs mer

Hög andel dödliga elolyckor sker utomlands

6 maj, 2019

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av privatpersoners elolyckor. En viss minskning av elolyckor kopplat till gör-det-självarbete kan ses, men också en ny observation om att en hög andel av dödliga elolyckor sker utomlands.

Läs mer

Dagsljus påverkar vår prestation

24 april, 2019

En ny forskningssammanställning visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Forskningen visar att dagsljus och utblick ökar välbefinnandet, men mer kunskap om hälsoeffekter av ökat inomhusarbete behövs.

Läs mer

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker

10 april, 2019

8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna. Läs mer