Kategoriarkiv: Arbetsmiljö

Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn

1 oktober, 2019

Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Läs mer

Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet

30 september, 2019

Varje år orsakar damm, asbest, avgaser eller andra kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall. Den här veckan inleder Arbetsmiljöverket nya inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet, som en del av en gemensam EU-insats.

Läs mer

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

19 juni, 2019

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

Läs mer

Debattartikel: En säkerhetskultur där man vågar säga ifrån räddar liv

13 juni, 2019

Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. I en ny debattartikel av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem framhäves arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom.

Läs mer

Upphävda beslut om TMA-fordon

11 juni, 2019

Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator, så kallade skyddsfordon).

Läs mer

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

3 juni, 2019

Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos arbetstagaren. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Läs mer

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

29 maj, 2019

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor.

Läs mer

Hög andel dödliga elolyckor sker utomlands

6 maj, 2019

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av privatpersoners elolyckor. En viss minskning av elolyckor kopplat till gör-det-självarbete kan ses, men också en ny observation om att en hög andel av dödliga elolyckor sker utomlands.

Läs mer

Dagsljus påverkar vår prestation

24 april, 2019

En ny forskningssammanställning visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Forskningen visar att dagsljus och utblick ökar välbefinnandet, men mer kunskap om hälsoeffekter av ökat inomhusarbete behövs.

Läs mer