Kategoriarkiv: Fastighet

Nu är det dags att mäta radon

28 september, 2018

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021.

Läs mer

Nya Solelportalen

3 september, 2018

Energimyndigheten har lanserat en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på detta sätt underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

Läs mer

Ändringar i PBL

1 augusti, 2018

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Exempelvis ett nytt undantag i PBL från krav på bygglov för vissa solfångare och solscellspaneler. Boverket har även publicerat ny vägledning, dels för de nya reglerna och dels för andra delar som efterfrågats.

Läs mer

Ny vägledning om livscykelanalyser

17 juli, 2018

Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Läs mer

Ny handbok om bostadsanpassningsbidrag

6 juli, 2018

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. En del nyheter i lagen handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad.

Läs mer

Boverket varnar för äldre hissar

4 juli, 2018

Boverket vill informera om ett säkerhetsproblem med vissa äldre hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. I en del av dessa hissar kan det finnas ett mellanrum mellan korggrind/vikdörr och dörren till våningsplanet som är stort nog för att till exempel ett litet barn ska få plats. Om ett barn hamnar mellan dörrarna och hissen sätts i rörelse är risken för allvarliga skador stor.

Läs mer