Kategoriarkiv: Fastighet

Ansök om stöd för energikartläggning

8 april, 2019

En energikartläggning får Ert företag att växa. Förutom minskade kostnader kan en kartläggning leda till nya arbetsmetoder, teknikutveckling och så klart en positiv inverkan på klimatet. Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd med upp till 50 procent för en energikartläggning, maxbelopp 50.000 kr. Ansök senast 30 april 2019! Läs mer

Uppdaterade regler om stickproppar och uttag

2 april, 2019

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut om nya föreskrifter om stickproppar och uttag. De nya föreskrifterna innebär en anpassning efter de standarder som gäller från den 1 april 2019 inom EU och i Sverige.

Läs mer

Solceller på företagets fastighet?

8 mars, 2019

Vill Ni installera solceller på Er företagsfastighet eller bostadsrättsförening? Nu har Energimyndighetens solelportal utökats med information som riktar sig till Er som är ägare av en näringsfastighet.

Läs mer

Flera elinstallationsföretag felregistrerade

5 mars, 2019

En granskning gjord av Elsäkerhetsverket under 2018 visar att flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark. Bland de granskade företagen som var rätt registrerade visade det sig att deras egenkontrollprogram i många fall hade stora brister. Flera förbättringsområden har identifierats under arbetet.

Läs mer

Utökad vägledning om livscykelanalyser

20 februari, 2019

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en utökad vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan. Vägledningen finns på Boverkets webbplats och ger mer kunskap om metoden för att beräkna en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. Allt ifrån utvinning av råvaror till byggande, förvaltning samt återvinning och avfallshantering när byggnaden rivs. Läs mer

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

25 januari, 2019

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Läs mer

Nya regler avseende energideklaration

18 december, 2018

Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

Läs mer