Kategoriarkiv: Fastighet

Ändring av regler för energideklarationer

30 juni, 2020

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Ändringarna gäller inspektioner av uppvärmningssystem eller kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem samt luftkonditioneringssystem och kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystem. Inspektioner ska göras om den nominella effekten överstiger 70 kW.

Läs mer

Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet.

Läs mer

212 av 290 kommuner har brist på bostäder

14 maj, 2020

En stor majoritet av landets kommuner har fortfarande stor bostadsbrist. Men för tredje året i rad minskar antalet kommuner med brist på bostäder.  I år anger 212 av landets 290 kommuner att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det är 28 kommuner färre jämfört med för ett år sedan, och 43 kommuner färre jämfört med 2017. Det framgår av Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Läs mer

Höjt schablonbelopp i ny förordning för kreditgaranti

4 maj, 2020

Den nya förordningen om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande innehåller förändringar som höjt schablonbelopp till 22 000 kronor per kvadratmeter. Den innebär också att kreditgaranti får lämnas för lån för ändring av befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens värde ökar. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2020.

Läs mer

Bättre förutsättning för vindkraft med ny vindatlas

29 april, 2020

En ny europeisk vindatlas visar var de bästa områdena för ny vindkraft finns. Den svenska forskningen har bidragit med nya kunskaper om hur skogen påverkar vinden, och mer detaljer om vindens variationer. Det visar sig att skogen har mycket bättre förutsättningar för vindkraft än vad man tidigare trott.

Läs mer

Brister i elanläggningar missas vid bostadsköp

Varje år skadas drygt 800 människor så allvarligt av elfel i bostäder att de måste uppsöka sjukvård. 100 av dessa är barn som fått elchock via bristfälliga eluttag. Elinstallationer i bostäder utgör en dold risk för liv och hälsa då många glömmer att kontrollera elanläggningen och fasta elinstallationer när de byter av bostad.

Läs mer