Kategoriarkiv: Fastighet

Ny webbutbildning: Gröna hyresavtal

12 mars, 2018

Genom ett grönt hyresavtal har du som fastighetsägare eller hyresgäst möjlighet att minska energianvändningen och miljöpåverkan i dina lokaler. Energimyndigheten har tagit fram en webbutbildning för alla som vill lära sig mer om gröna hyresavtal.

Läs mer

Förslag till ändring i BBR

8 mars, 2018

Boverket har presenterat förslag till ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 1, 5, 6 och 9 samt förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

Läs mer

Nya regler för utsläpp från vedeldning

11 januari, 2018

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Ni som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

Läs mer

Ändring av kraven för OVK

21 december, 2017

Boverket har ändrat föreskrifterna avseende besiktning av ventilation, OVK. Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom har bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden och därför ändras kraven på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.

Läs mer

Spjutspetsexempel i stadsutveckling

6 november, 2017

Naturvårdsverket lyfter goda innovativa spjutspetsexempel för olika funktioner i byggd miljö. I den nyutkomna rapporten Vägvisare för en hållbar stadsutveckling presenteras goda resultat från svenska och globala miljölösningar i stadsmiljöer.

Läs mer

Ska Du bygga om hemma?

10 oktober, 2017

Boverket har tagit fram en broschyr som ger kortfattad information om vad som gäller om man ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader.

Läs mer