Kategoriarkiv: Informationssäkerhet

Förteckning klargör när konsekvensbedömning måste göras

18 januari, 2019

I vissa fall då exempelvis företag eller myndigheter tänkt samla in och använda personuppgifter måste de först göra en konsekvensbedömning för att identifiera riskerna för de personer som kommer att registreras. Datainspektionen har nu tagit fram en förteckning över i vilka fall en sådan bedömning ska göras.

Läs mer

Nya föreskrifter kopplade till NIS-regleringen

2 november, 2018

Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor.

Läs mer

Första svenska GDPR-granskningen klar

23 oktober, 2018

Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar bland annat brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som valts ut för kontroll.

Läs mer

Datainspektionen inleder fler granskningar

19 oktober, 2018

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter.

Läs mer

Nu startar Informationssäkerhetsmånaden

1 oktober, 2018

Den 1 oktober inleder Sverige Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information! Läs mer

Handbok för kommunikatörer – informationspåverkan

6 juli, 2018

MSB har tillsammans med Lunds Universitet tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan. Handboken riktar sig främst till kommunikatörer i offentlig sektor men är lärorik även för privat sektor. Handboken vill bidra till att kommunikatörer vid bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer i offentlig förvaltning självständigt ska kunna öka sin medvetenhet om, identifiera och möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten.

Läs mer