Kategoriarkiv: Informationssäkerhet

Hur arbetsgivare får hantera personuppgifter

8 oktober, 2020

Datainspektionen har publicerat en uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs mer

Datainspektionen godkänner för första gången BCR

18 augusti, 2020

Tetra Pak-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES.

Läs mer

Privacy Shield ogiltigförklaras

7 augusti, 2020

EU-domstolen har nyligen slagit fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Läs mer

Två år med GDPR

2 juni, 2020

Två år efter att GDPR infördes har många företag fortfarande inte koll på sin personuppgiftsbehandling.

Läs mer

Coronavirus och personuppgifter

13 mars, 2020

Dataskyddsförordningen hindrar inte arbetsgivare från att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen. Men det är viktigt att samtidigt värna anställdas integritet och skydd för personuppgifter. Därför har Datainspektionen tagit fram denna vägledning med svar på vanliga frågor.

Läs mer