Kategoriarkiv: Informationssäkerhet

Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift

16 december, 2019

Datainspektionen har efter tillsyn beslutat att sajten Mrkoll, som publicerar uppgifter om alla svenskar över 16 år, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Orsaken är att sajten bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt.

Läs mer

EU-utlysning kopplad till NIS-direktivet

17 juli, 2019

Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för att höja cybersäkerhetskapaciteten i linje med kraven i NIS-direktivet. MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar.

Läs mer

300 it-incidentrapporter från statliga myndigheter under 2018

2 april, 2019

MSB tog emot nästan 300 it-incidentrapporter från statliga myndigheter 2018. Vanligaste incidenttypen var angrepp följt av oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur samt störning i driftmiljö. Samtidigt bedömer MSB att fler myndigheter kan rapportera mer.

Läs mer

Här är Datainspektionens planerade granskningar

22 mars, 2019

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren. Bland de verksamheter som ska granskas finns hälso- och sjukvård, skolan och detaljhandeln.

Läs mer

ePrivacy-direktivet kontra GDPR

20 mars, 2019

På Europeiska dataskyddsstyrelsens senaste möte antogs ett yttrande om ePrivacy-direktivets förhållande till dataskyddsförordningen. Tillämpningen av de två regelverken hänger ihop och en personuppgiftsbehandling som faller under ePrivacy-direktivet kan samtidigt bli föremål för en tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer