Kategoriarkiv: Informationssäkerhet

300 it-incidentrapporter från statliga myndigheter under 2018

2 april, 2019

MSB tog emot nästan 300 it-incidentrapporter från statliga myndigheter 2018. Vanligaste incidenttypen var angrepp följt av oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur samt störning i driftmiljö. Samtidigt bedömer MSB att fler myndigheter kan rapportera mer.

Läs mer

Här är Datainspektionens planerade granskningar

22 mars, 2019

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren. Bland de verksamheter som ska granskas finns hälso- och sjukvård, skolan och detaljhandeln.

Läs mer

ePrivacy-direktivet kontra GDPR

20 mars, 2019

På Europeiska dataskyddsstyrelsens senaste möte antogs ett yttrande om ePrivacy-direktivets förhållande till dataskyddsförordningen. Tillämpningen av de två regelverken hänger ihop och en personuppgiftsbehandling som faller under ePrivacy-direktivet kan samtidigt bli föremål för en tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Förteckning klargör när konsekvensbedömning måste göras

18 januari, 2019

I vissa fall då exempelvis företag eller myndigheter tänkt samla in och använda personuppgifter måste de först göra en konsekvensbedömning för att identifiera riskerna för de personer som kommer att registreras. Datainspektionen har nu tagit fram en förteckning över i vilka fall en sådan bedömning ska göras.

Läs mer

Nya föreskrifter kopplade till NIS-regleringen

2 november, 2018

Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor.

Läs mer

Första svenska GDPR-granskningen klar

23 oktober, 2018

Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar bland annat brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som valts ut för kontroll.

Läs mer