Kategoriarkiv: Kemikalier

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

8 april, 2019

För att minska fyrverkeriolyckor, inför MSB tillståndsplikt för allmänheten att hantera raketer med styrpinne, samt förtydligar kopplingen mellan hanteringstillstånd och överföringstillstånd. Detta görs genom att MSBFS 2016:3 ersätts med föreskrifterna MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor, och att MSBFS 2019:2 ändrar föreskrifterna MSBFS 2016:4 om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor. Läs mer

Arbetet för en giftfri miljö fortsätter

1 april, 2019

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020 och det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Utmaningarna är betydande, men de senaste åren har det ändå skett flera framsteg när det gäller kemikaliekontrollen på global nivå. Den bedömningen gör Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av de svenska miljömålen. Läs mer

Högfluorerade ämnen orsakar stora kostnader

18 mars, 2019

Användningen av högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar varje år mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader i Europa. Det visar beräkningar i en studie som Nordiska ministerrådet publicerar i dag.

Läs mer

EU-domstolen ger Sverige rätt i mål om blykromater

8 mars, 2019

EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om blykromater. Domen innebär att ett beslut om tillstånd att fortsätta använda två färgpigment ogiltigförklaras. Blykromater är ett särskilt farligt ämne enligt Reach-förordningens bilaga XIV. Läs mer

Information om nano i Reach-registrering

6 mars, 2019

Om Ni tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform kan Ni behöva komplettera Ert registreringsunderlag med ytterligare information. Detta enligt EU:s Reach-förordning. Kompletteringen ska vara gjord senast 1 januari 2020.

Läs mer

Ny utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

21 februari, 2019

Kemikalieinspektionens bedömningar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i den fördjupade utvärderingen visar att målet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. På längre sikt finns det dock goda förutsättningar för att kunna hantera kemiska ämnen så att de inte leder till skador på människa eller miljö, eller förorenar våra livsmedel och vår omgivning.

Läs mer

Förbjudna kemikalier i reklamartiklar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.

Läs mer

Echa föreslår förbud mot mikroplaster

8 februari, 2019

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.

Läs mer