Kategoriarkiv: Kemikalier

Echa föreslår förbud mot mikroplaster

8 februari, 2019

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.

Läs mer

Kommuner ska kontrollera farliga kemikalier i varor

28 januari, 2019

Konsumenter har rätt att få veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner att i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur företagen följer reglerna.

Läs mer

Regler för vätskor till e-cigaretter

25 januari, 2019

Elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. Om Ni importerar, tillverkar eller säljer vätskor till e-cigaretter ansvarar Ni för att produkterna uppfyller kraven i flera olika lagstiftningar. Informationen här handlar huvudsakligen om de lagstiftningar som Kemikalieinspektionen och Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

Läs mer

EU förbjuder fyra mjukgörande ftalater i varor

21 januari, 2019

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor från och med den 8 juli 2020. Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan. Förbudet finns i EU:s kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP.

Läs mer

Förbjudna kemikalier i varor från e-handel

17 december, 2018

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen. Resultaten tyder på en större risk för att varor från näthandlare utanför EU innehåller förbjudna kemikalier.

Läs mer

PACT listar de ämnen som utvärderas

11 december, 2018

Den så kallade PACT-listan innehåller information om ämnen som är under någon form av utvärdering inom Reach- eller CLP-förordningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som sammanställer listan.

Läs mer