Kategoriarkiv: Kemikalier

Förbjudet att sälja lödtenn med bly till privatpersoner

9 november, 2018

Det är förbjudet att sälja metallegeringar som innehåller bly till privatpersoner sedan den 1 mars 2018. Det gäller till exempel lödtenn eller gjutmetall för tennsoldater om halten bly är 0,3 procent eller högre. Däremot får Ni sälja sådana produkter till yrkesmässiga användare om förpackningarna är märkta med texten ”Endast för yrkesmässigt bruk”. Företag som vill sälja produkterna måste också ha tillstånd av länsstyrelsen.

Läs mer

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

5 november, 2018

Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Läs mer

Slutdatum för tillståndspliktiga ämnen

2 november, 2018

Slutdatum närmar sig för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Efter detta slutdatum får Ni inte längre använda eller släppa ut ämnena på marknaden, om Ni inte har tillstånd. Om Ni är nedströmsanvändare kan Ni i vissa fall ha möjlighet att använda Er leverantörs tillstånd.

Läs mer

Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning

30 oktober, 2018

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har uppdaterats. Uppdateringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP13.

Läs mer

Sportkläder läcker silver

24 oktober, 2018

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar. Det visar helt nya laboratorieanalyser som Svenskt Vattens publicerar i rapporten ”Silverläckan”.

Läs mer

Brister i hanteringen av farliga ämnen

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser.

Läs mer