Kategoriarkiv: Kemikalier

Textilsmart ska inspirera konsumenter till mer hållbara val

17 september, 2019

Konsumenter kan göra skillnad genom små medvetna val i vardagen som bidrar till en mer hållbar planet. Det är ett av budskapen när Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen drar igång en informationssatsning för en mer hållbar textilkonsumtion.

Läs mer

Sök bidrag för innovationer inom biocidområdet!

16 september, 2019

Från och med den 15 oktober finns möjlighet för företag och offentliga aktörer att söka finansiering från EU för innovationsprojekt inom biocidområdet. Detta sker inom ramarna för EU-kommissionens arbetsprogram under Horisont 2020, som omfattar bland annat hållbart jordbruk och skogsbruk.

Läs mer

Ny kemikalieapp ska hjälpa företag att informera

14 juli, 2019

I höst lanseras en ny mobil-app som ska göra det enklare för konsumenter i hela EU att ta reda på om varor de köper innehåller särskilt farliga ämnen. Under sommaren 2019 testas appen för att se att alla funktioner fungerar. Testerna görs i de EU-länder som deltar i projektet, däribland Sverige.

Läs mer

Effektiv lagstiftning mot särskilt farliga ämnen

13 juli, 2019

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och att ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt. Inte minst Reach-förordningens kandidatlista, som listar de ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön, har gett effekt i detta arbete.

Läs mer

UFI-kod – nya krav på märkning av kemikalier

10 juli, 2019

En ny märkningsuppgift ska anges på produktmärkningar från och med 2020 – en kod med 16 tecken som kallas för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI). År 2025 kommer denna kod att vara obligatorisk i märkningen på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror. Läs mer

Vissa undantag från förbud mot kvicksilver förlängs

14 juni, 2019

Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa undantag från förbudet mot kvicksilver med ytterligare tre år. Sedan 2009 finns ett generellt förbud mot att använda kvicksilver i Sverige. Några användningsområden är dock undantagna från förbudet.

Läs mer

FN-beslut om högfluorerat ämne

15 maj, 2019

Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag. Det har de 182 partsländerna i Stockholmskonventionen enats om. Förbudet gäller även PFOA-salter och över 800 ämnen som kan brytas ner till PFOA.

Läs mer

Ändringar i CLP-förordningen

7 maj, 2019

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12.

Läs mer