Kategoriarkiv: Kemikalier

Kylarvätska orsakar många förgiftningar

31 januari, 2018

Förra året hanterade Giftinformationscentralen fler fall av misstänkta förgiftningar orsakade av kylarvätska jämfört med 2016. En enda klunk kylarvätska som innehåller etylenglykol kan orsaka en allvarlig förgiftning hos ett barn.

Läs mer

Sju nya ämnen på kandidatförteckningen

17 januari, 2018

Sju nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Dessutom fastställs att bisfenol A, som redan finns på kandidatförteckningen, är hormonstörande i miljön. Tre kadmiumföreningar förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Läs mer

Två nya kemikalieföreskrifter

22 december, 2017

Kemikalieinspektionen har beslutat om två nya grundföreskrifter – KIFS 2017:7 och KIFS 2017:8. De nya föreskrifterna kommer att ersätta KIFS 2008:2 och träder i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer

Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

20 december, 2017

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

Läs mer

Nya anmälningskrav för nanomaterial

5 december, 2017

Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019.

Läs mer