Kategoriarkiv: Månadsbrev

Månadsbrev

27 januari, 2020

Fjolårets sista månad har i sedvanlig ordning bjudit på många lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Läs mer

Månadsbrev

30 september, 2019

I månadens nyhetsbrev kan Ni läsa om vissa av de lagändringar som inledningen på hösten har fört med sig. Vi har bland annat fått en ny punktskatt på naturgrus, nya ämnen på kandidatförteckningen och nya invasiva arter.

Läs mer

Månadsbrev – juli 2019

8 juli, 2019

I månadens nyhetsbrev kan Ni läsa om de juridiska förändringarna som träder i kraft nu vid halvårsskiftet. Ni finner även information om det nya förslaget om skatt på plastbärkassar. Läs mer

Månadsbrev – juni 2019

26 juni, 2019

Under ett FN-möte i maj fattades beslut om att det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag.

Läs mer

Månadsbrev – maj 2019

27 maj, 2019

Under april månad föreslog Sverige och Frankrike att EU ska förbjuda mer än 1000 allergiframkallande ämnen i skor och kläder.

Läs mer

Månadsbrev – april 2019

30 april, 2019

Under mars har Datainspektionen redovisat sina kommande tillsynsplaner,  Boverket har publicerat nya konstruktionsregler och EU domstolen har gett Sverige rätt avseende blykromater.

Läs mer

Månadsbrev – mars 2019

27 mars, 2019

Under februari slog EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande att upphandlingsreglerna omfattar tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg. Detta är första gången en svensk domstol har begärt förhandsavgörande i ett mål som gäller upphandlingsreglerna.

Läs mer

Månadsbrev – februari 2019

25 februari, 2019

Under januari tilldelades de första registreringsskyltarna med det nya formatet för registreringsnummer och EU röstade igenom reviderade ekodesignförordningar för flera produktgrupper.

Läs mer