Kategoriarkiv: Månadsbrev

Månadsbrev

16 juni, 2020

I juni månads nyhetsbrev kan du läsa om de fortsatta insatser som görs i spåren av Covid-19 samt andra viktiga händelser och regler som trätt i kraft under maj månad. Glad sommar önskar vi på Altea AB!

Läs mer

Månadsbrev

29 maj, 2020

I maj månads nyhetsbrev kan Ni läsa om de fortsatta insatser som görs i spåren av Covid-19 samt andra viktiga händelser och regler som trätt i kraft under april månad. Trevlig läsning önskar vi på Altea AB!

Läs mer

Månadsbrev

8 april, 2020

I månadens nyhetsbrev kan Ni läsa mycket om hur Ni som företag ska agera relaterat till Covid 19.

 

Den 27 mars inträffade årets Earth Hour, som handlar om att skicka en signal till världens beslutsfattare att nu är det dags att agera för vår planet; för klimatet och den biologiska mångfalden.

Läs mer

Månadsbrev

24 februari, 2020

I månadens nyhetsbrev kan Ni läsa om hur Ni som företag ska agera relaterat till Corona Covid 19.

Läs mer

Månadsbrev

27 januari, 2020

Fjolårets sista månad har i sedvanlig ordning bjudit på många lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Läs mer

Månadsbrev

30 september, 2019

I månadens nyhetsbrev kan Ni läsa om vissa av de lagändringar som inledningen på hösten har fört med sig. Vi har bland annat fått en ny punktskatt på naturgrus, nya ämnen på kandidatförteckningen och nya invasiva arter.

Läs mer

Månadsbrev – juli 2019

8 juli, 2019

I månadens nyhetsbrev kan Ni läsa om de juridiska förändringarna som träder i kraft nu vid halvårsskiftet. Ni finner även information om det nya förslaget om skatt på plastbärkassar. Läs mer

Månadsbrev – juni 2019

26 juni, 2019

Under ett FN-möte i maj fattades beslut om att det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag.

Läs mer

Månadsbrev – maj 2019

27 maj, 2019

Under april månad föreslog Sverige och Frankrike att EU ska förbjuda mer än 1000 allergiframkallande ämnen i skor och kläder.

Läs mer

Månadsbrev – april 2019

30 april, 2019

Under mars har Datainspektionen redovisat sina kommande tillsynsplaner,  Boverket har publicerat nya konstruktionsregler och EU domstolen har gett Sverige rätt avseende blykromater.

Läs mer