Kategoriarkiv: Miljö

Dags att nominera till Miljömålspriset 2021

23 november, 2020

Miljömålspriset delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Fram till den 1 december kan du skicka in en nominering av en organisation eller person som gjort något bra för miljön.

Läs mer

Europa minskar avfallet – igen

21 november, 2020

Den 21 november gick startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.

Läs mer

Unikt samarbete banar väg för elektrifierade godstransporter

4 november, 2020

Elektrifiering av lastbilstransporter krävs för att minska klimat- och hälsopåverkan från tung vägtrafik. Nu går en rad aktörer samman för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland, med siktet inställt på storskaligt nationellt införande.

Läs mer

Strategi för klimatsmart konsumtion tas fram

2 november, 2020

Såväl den privata som den offentliga konsumtionen behöver anpassas om vi ska nå Paris-avtalets 1,5-gradersmål. Regeringen ger nu Miljömålsberedningen i uppgift att föreslå styrmedel och åtgärder för att uppnå det.

Läs mer

Ny energimärkning

När du packar upp ditt nya kylskåp, din nya tvättmaskin eller nya tv-apparat kommer det kanske finns två olika energimärkningar som levereras tillsammans med produkten i kartongen. Det är helt i sin ordning. Dubbla energimärkningsetiketter, men en och samma produkt.

Läs mer

Kemikalieskatten har begränsad effekt

1 oktober, 2020

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har utvärderat kemikalieskatten på regeringens uppdrag och lämnat in rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” till finansdepartementet. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i människors hemmiljö till följd av kemikalieskatten.

Läs mer

EU inför straffavgift på plastförpackningar

15 september, 2020

I somras kom som bekant EU-kommissionen fram till en ekonomisk överenskommelse om EU:s budget de kommande åren. Som en del i nya konstruktioner av beräkningen av medlemsavgifter är tanken nu att EU:s medlemsländer ska betala en straffavgift på plastförpackningar som inte återvinns.

Läs mer