Kategoriarkiv: Miljö

Nya krav på miljörapporter

7 december, 2019

Genom Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport har bilaga 2, 3 och 6 till föreskriften ändrats. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår ändringar i strålskyddslagen

17 juni, 2019

För att genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) ska vara fullständigt krävs ändringar i strålskyddslagen. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sin slutrapport till regeringen, där myndigheten föreslår att strålskyddslagen justeras så att även egenföretagare omfattas av den. I rapporten föreslår myndigheten även att det införs bestämmelser om lokala säkerhetsnämnder vid större verksamheter med joniserande strålning.

Läs mer

Andelen fossilt minskar i transportsektorn

20 maj, 2019

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybart ökar. Samtidigt minskar andelen fossilt i transportsektorn till 75 procent år 2017 jämfört med 78 procent året innan. Det visar Energimyndighetens årliga rapport Energiindikatorer. Läs mer

Hur fungerar miljötillsynen?

14 maj, 2016

Det finns inte bara en sanning om hur miljötillsynen fungerar – utan många. Svaren från kommuner och länsstyrelser på två enkäter visar på stora skillnader i förutsättningar och genomförande. Målet är en likvärdig miljötillsyn oberoende av var i landet en verksamhet är belägen och oberoende av vilken myndighet som utför den. Regeringsuppdraget redovisades 11 maj 2016.

Läs mer

Isolermaterial kan vara farligt avfall

22 oktober, 2015

Byggisolermaterial kan innehålla CFC och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. Exempel är cellplast som kan finnas i markskivor, isolering i väggar, i flytande golv och i kylrum. Naturvårdsverkets nya vägledning ska få fler att ta hand om avfallet på rätt sätt.

Läs mer

Ny version av bensinstationshandboken

9 april, 2015

En ny uppdaterad version av bensinstationshandboken finns nu tillgänglig. Den uppdaterade versionen ska ge en tydligare bild av regelverk och tillämpningar för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

Läs mer