Kategoriarkiv: Miljö

EU inför straffavgift på plastförpackningar

15 september, 2020

I somras kom som bekant EU-kommissionen fram till en ekonomisk överenskommelse om EU:s budget de kommande åren. Som en del i nya konstruktioner av beräkningen av medlemsavgifter är tanken nu att EU:s medlemsländer ska betala en straffavgift på plastförpackningar som inte återvinns.

Läs mer

Nedskräpningen i Sverige

24 augusti, 2020

Svenskarna slängde cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka i juni. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton. Det visar en ny undersökning om nedskräpningen i Sverige, som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs mer

Ny avfallsförordning som påverkar nästan alla företag

26 juni, 2020

Enligt Naturvårdsverket behöver Sverige ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. De nya reglerna är nu beslutade. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Läs mer

NV avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

20 maj, 2020

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

Läs mer

Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel

18 maj, 2020

EU:s utsläppshandel är det viktigaste styrmedlet i EU:s klimatpolitik. Naturvårdsverket har utifrån Sveriges övergripande position identifierat hur utsläppshandeln kan stärkas och därmed bidra till större utsläppsminskningar. Detta sammanfattas i en ny rapport.

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från plast i byggsektorn

Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast i Sverige. Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar, cirkulär användning av plast finns nu samlade i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs mer

Skatt på fossil plastråvara och plastprodukter

13 maj, 2020

Plast står för större delen av de fossila utsläppen från Sveriges avfallsförbränning, som idag ger stora utsläpp av koldioxid. Om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet; inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, behöver förbränningen av fossil plast minska samtidigt som materialåtervinningen av plast behöver öka.

Läs mer