Kategoriarkiv: Producentansvar

Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten

28 mars, 2017

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande märkningen med A+++ till G ersätts av skalan A till G och ska göra det lättare för konsumenten att göra medvetna och energismarta val.

Läs mer

Rapportering av plastbärkassar

4 mars, 2017

Från och med den 1 januari 2017 måste den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden. De plastbärkassar som omfattas är de som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls.

Läs mer

Tuffare krav på nätverksstandby

10 januari, 2017

Ekodesignkraven på produkter med nätverskuppkoppling har skärpts. Nu måste produkterna som kommer ut på marknaden dra hälften så mycket el, men fortfarande göra samma jobb.

Läs mer

Förordning om plastbärkassar

10 december, 2016

Sverige har ställt sig bakom ett franskt initiativ till en global koalition för att minska nedskräpningen i haven. Regeringen har också tagit ett viktigt steg nationellt genom att besluta om en ny förordning som ska minska förbrukningen av plastbärkassar. Läs mer

EU-överenskommelse om konfliktmineraler

28 juni, 2016

Den 15 juni kom Europaparlamentet, Rådet och Europeiska kommissionen överens om hur handeln med konfliktmineraler ska regleras. Det handlar om mineraler som bidrar till konflikter i bland annat Kongo, och som är vanligt förekommande beståndsdelar i många produkter såsom datorer och telefoner.

Läs mer

Energikrav på kyl och frys för storkök

16 juni, 2016

Från 1 juli 2016 kan den som ska köpa kyl och frys till sitt restaurang- eller storkök ta hjälp av energimärkningen. Samtidigt får flera olika typer av professionella kylar och frysar ekodesignkrav som tillverkarna ska följa.

Läs mer