Kategoriarkiv: Transport

Fler fotgängare skadas när vintertiden börjar

25 oktober, 2019

När vi ställer om klockan till vintertid ökar olyckorna bland gående. Under november och december nästan tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare under timmarna mellan klockan 16-18 jämfört med övriga månader.

Läs mer

Sök bidrag för att ladda bilen!

22 oktober, 2019

Stöd till laddstationer är en av flera åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Ladda bilen-stödet ingår i en strategi för att skapa en bredare nationell laddinfrastruktur för el- och elhybridbilar, med målet att enklare kunna ladda sitt fordon. Läs mer

WLTP-värden påverkar beskattningen av husbilar

30 augusti, 2019

Det blir nu krav på att vissa husbilar ska vara testade med en ny metod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, ett så kallat WLTP-värde. Reglerna träder i kraft den 1 september och innebär att husbilens WLTP-värde kommer att ligga till grund för beskattning. Husbilar som redan är registrerade påverkas inte av de nya reglerna.

Läs mer

Elcykel – vem, hur och varför?

26 augusti, 2019

En ökad användning av elcykel leder troligtvis till minskade växthusgasutsläpp, ökat behov av sällsynta jordartsmetaller, mer fysisk aktivitet, en minskad förekomst av hälsofarliga partiklar och buller och förmodligen också till en ökning i antalet trafikolyckor. Detta visar en utvärdering som Naturvårdsverket har gjort. Utvärderingens bedömning är att effekterna förutsätter att elcykeln ersätter ett fossildrivet färdsätt vilket ofta verkar vara fallet.

Läs mer

18 000 återkallade körkort under första halvåret

10 juli, 2019

Under första halvåret av 2019 har Transportstyrelsen återkallat 18 352 körkort. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. Körkort som återkallas på grund av rattfylleri ökar i landet med 13,8 procent, men variationerna mellan länen är stora.

Läs mer

Enklare regler för att redovisa arbetstid

28 juni, 2019

Transportstyrelsen har tagit fram nya regler som ska underlätta för transportföretagen att redovisa arbetstid. Föreskrifterna om arbetstid vid visst vägtransportarbete har nu kompletterats med allmänna råd om register över arbetstid.

Läs mer