Nya energikrav för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar

21 december, 2018

Under december röstade EU igenom reviderade ekodesignförordningar för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar. Nu skärps inte bara kraven på produkternas högsta tillåtna energianvändning. Dessutom införs nya krav på resurseffektivitet som ska underlätta produkternas reparerbarhet, återanvändning och återvinning.

Läs mer

Ny nationell avfallsplan

18 december, 2018

Nu har Naturvårdsverket fastställt Sveriges nya nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program. Genom att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och säkerställa långsiktiga cirkulära materialflöden tas resurserna tillvara i avfallet.

Läs mer

Nya regler avseende energideklaration

Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

Läs mer

Nytt utbildningssystem för blivande förare

17 december, 2018

Ett nytt förarutbildningssystem som är mer tillgängligt, tydligt och som inbjuder till utbildning. Det är essensen i Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag som presenteras 17 december. Nu påbörjar man arbetet med förankring och regelutveckling.

Läs mer

Förbjudna kemikalier i varor från e-handel

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen. Resultaten tyder på en större risk för att varor från näthandlare utanför EU innehåller förbjudna kemikalier.

Läs mer

Övergångsperiod för utsläpp från vedeldning förlängs

12 december, 2018

Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Övergångsperioden gäller till den 30 september 2019. Då ska även den fördjupade konsekvensanalys som myndigheten fått i regeringsuppdrag att göra redovisas.

Läs mer