Prognos om energianvändning

1 augusti, 2019

Energimyndigheten publicerar nu sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2018–2022. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till 582 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Läs mer

30 juli, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juli 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Miljömål – juli 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juli 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

17 nya invasiva arter

26 juli, 2019

För att skydda biologisk mångfald kommer ytterligare 17 invasiva främmande arter bli förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men några av dem kan finnas i svenska trädgårdar och parker.

Läs mer

EU-utlysning kopplad till NIS-direktivet

17 juli, 2019

Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för att höja cybersäkerhetskapaciteten i linje med kraven i NIS-direktivet. MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar.

Läs mer