Datainspektionen godkänner för första gången BCR

18 augusti, 2020

Tetra Pak-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES.

Läs mer

Skatt på engångsartiklar

10 augusti, 2020

Muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består av plast bör beskattas med 5 kronor respektive 7 kronor, föreslår en statlig utredning, SOU 2020:48.

Läs mer

Privacy Shield ogiltigförklaras

7 augusti, 2020

EU-domstolen har nyligen slagit fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Läs mer

Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

1 augusti, 2020

Den 1 augusti 2020 gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Dels ändrades storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels gjordes ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Läs mer

Arbetsrättsmål – juli 2020

31 juli, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juli 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser

21 juli, 2020

Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med över 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på ett ökat inflöde av omhändertagna körkort från Polisen. Mer än 4 av 5 av de återkallade körkorten tillhör män.

Läs mer

Ny europeisk databas ska främja giftfria kretslopp

13 juli, 2020

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har fått i uppdrag att utveckla den så kallade SCIP-databasen. Där ska leverantörer av varor från och med nästa år anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Läs mer

Kostnadsfria utbildningar för industriföretag

10 juli, 2020

Till följd av coronapandemin har många personer inom industrin permitterats. Nu går myndigheter, arbetsgivarorganisationer, fackförbund och näringslivet samman i ett pilotprojekt som erbjuder kostnadsfria digitala utbildningar där industrin får möjlighet att satsa på kompetensutveckling och utveckla sin konkurrenskraft.

Läs mer

Friskvårdsbidrag för motionslopp och sportfiske

Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Hästkörning, agility, sportfiske och enduro omfattas också, efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer