Glöm inte skicka in besiktningsprotokoll på cisterner!

20 april, 2019

Den 1 juli 2018 trädde Naturvårdsverkets nya föreskrifter om cisterner ikraft. Föreskrifterna gäller både privatpersoner och företag. Altea vill passa på att påminna om att Ni numera måste komma ihåg att skicka in kopior på besiktningsprotokoll avseende cisterner i vissa fall. Läs mer

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker

10 april, 2019

8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna. Läs mer

Ansök om stöd för energikartläggning

8 april, 2019

En energikartläggning får Ert företag att växa. Förutom minskade kostnader kan en kartläggning leda till nya arbetsmetoder, teknikutveckling och så klart en positiv inverkan på klimatet. Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd med upp till 50 procent för en energikartläggning, maxbelopp 50.000 kr. Ansök senast 30 april 2019! Läs mer

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

För att minska fyrverkeriolyckor, inför MSB tillståndsplikt för allmänheten att hantera raketer med styrpinne, samt förtydligar kopplingen mellan hanteringstillstånd och överföringstillstånd. Detta görs genom att MSBFS 2016:3 ersätts med föreskrifterna MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor, och att MSBFS 2019:2 ändrar föreskrifterna MSBFS 2016:4 om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor. Läs mer

Utsläppen minskade i EU men ökade i Sverige

3 april, 2019

Preliminära siffror från EU-kommissionen visar att 2018 års utsläpp inom EU:s utsläppshandel (EU ETS) minskade med cirka 4 %. Den största anledningen till detta är minskad kolanvändning för elproduktion inom EU. Det gällde särskilt utsläpp från stenkolsanvändning. Läs mer

300 it-incidentrapporter från statliga myndigheter under 2018

2 april, 2019

MSB tog emot nästan 300 it-incidentrapporter från statliga myndigheter 2018. Vanligaste incidenttypen var angrepp följt av oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur samt störning i driftmiljö. Samtidigt bedömer MSB att fler myndigheter kan rapportera mer.

Läs mer