Historik

 

Företaget Altea AB grundades år 1996, då med bas i ett industriområde i utkanten av Linköping som heter Hackefors. Företagen inom Hackefors industriområde inledde en för då tiden unik miljösamverkan där fokus låg på att arbeta med miljöfrågor inom det egna företaget samt i den gemensamma närmiljön. Samverkan ledde fram till att företagen beslutade att miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 och metoden som då valdes var att gruppcertifiera sig. Altea AB blev samordnare av arbetet och utifrån den samverkan utvecklades den metod för att införa ledningssystem i grupp som sedan kom att kallas för Hackeforsmodellen (se vidare beskrivning). Inom gruppen valde man även att fortsätta sin samverkan med att arbeta med kvalitet inom och till produktionen och genomförde ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem, där varje företag har var sitt certifikat men samverkar i grupp.

 

Under åren som har gått har även arbetsmiljöledningssystem blivit en naturlig del av Alteas arbete och under de senaste åren har även andra internationella standarder såsom informationssäkerhet enligt ISO 27001, svetsning enligt ISO 1090, ISO 17020, etc.

 

Hackeforsmodellen har blivit mycket framgångsrik och Altea AB har hjälpt hundratals företag i hela Sverige och ett flertal utanför Sverige fram till en certifiering enligt en internationell ISO-standard! Idag har vi arbetat fram cirka 2 200 certifikat!