Kemikalier

Kemikaliehantering

Vi tillhandahåller utbildningar inom kemikalier för att företaget skall kunna möta dagens krav för miljö och arbetsmiljö. Grundläggande utbildningar inom kemikaliehantering och ta fram de väsentliga risker hos en kemisk produkt och anpassa sig efter detta.

Vi kan tillhandahålla specialutbildningar för företaget inom t.ex. härdplaster, kemikaliehantering eller ADR 1.3.  Vi skräddarsyr även företagsspecifika kemikalieutbildningar efter Er verksamhet och Era önskemål.

 

Konsultation

Vi utför även riskbedömningar för företaget, tar fram särskilda hanteringsinstruktioner och säkerhetsdatablad samt tillhandahåller övrig hjälp för att kunna leva upp till myndighetskrav.