Ledningssystem

Bild1Ett ledningssystem leder till att de anställda i företaget, ledningen och andra medarbetare, känner sig mer engagerade och delaktiga i sitt arbete, man ökar fokus hos kunders önskemål, behov och krav, man skapar ordning, reda och struktur i företaget och man arbetar aktivt med förbättringar. Ledningssystemet är ett ramverk inom vilket företagsledningen styr, mäter och utvärderar verksamheten. Ledningssystemet gör så att företaget hela tiden arbetar mot att bli lite bättre varje år och att anställda ska arbeta mot samma mål! 

Ett ledningssystem är till för företaget och för att företaget ska få ett stöd och underlag när det arbetar. Ledningssystemet ska vara en del av verksamheten. Arbetar Ni med ett ledningssystem är problem drivmedlet till förbättringar – sopa aldrig under mattan utan lyft fram problem och avvikelser, åtgärda dessa och förbättra verksamheten! Att integrera ledningssystemen i verksamheten är en självklarhet och leder till många fördelar:

–        Helhetssyn över verksamheten

–        Effektivare hantering och minskade kostnader

–        Ökad överskådlighet och ledningssystemet blir mer lättarbetat

–        Samsyn i målarbete och arbetssätt

–        Arbete med olika aspekter för att komma till de bästa besluten för verksamheten

–        Ökat förbättringsarbete

 

Ett ledningssystem är till för företaget och för att företaget ska få ett stöd och underlag när det arbetar. Ledningssystemet ska vara en del av verksamheten. Arbetar Ni med ett ledningssystem är problem drivmedlet till förbättringar – sopa aldrig under mattan utan lyft fram problem och avvikelser, åtgärda dessa och förbättra verksamheten!

 

Altea AB använder sig av det erkända och beprövade verktyget Hackeforsmodellen för att införa och integrera ledningssystem. Läs gärna vidare här!

 

Läs gärna om olika standarder här:

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001)

ISO 27001:2013

 

Sedan våren 2019 arbetar de flesta verksamheter enligt ISO 45001:2018. Har Er verksamhet inte börjat arbetet med att säkerställa efterlevnad enligt de nya standarderna? Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

 

Offertförfrågan

    captcha