ISO 14001:2015

 

Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 avser att på ett systematiskt sätt förbättra miljöprestanda i ett företag, det vill säga att minska den miljöpåverkan som företaget bidrar med. Ledningssystemet säkerställer även att bindande krav uppfylls samt att företaget kontinuerligt arbetar med aktiva målsättningar.

Fördelar med ett ledningssystem:

 • Ökat engagemang och tydligare systematiskt arbete hos högsta ledningen
 • Minskad användning och bättre hantering av resurser – kostnadsminskning
 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad avfallsproduktion
 • Konkurrensfördel och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • Ökad miljömedvetenhet i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisation och intressenter
 • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
 • Riskbaserat förebyggande arbete istället för korrigerande åtgärder
 • Stärker företagets varumärke
 • Förbättrar medarbetarnas miljömedvetenhet och delaktighet
 • m.m.

 

Vill du ha hjälp med att införa ett miljöledningssystem? Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

 

Offertförfrågan

  captcha