ISO 14001:2015 / ISO 14001:2004

 

Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 / ISO 14001:2004

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 avser att på ett systematiskt sätt förbättra miljöprestanda i ett företag, det vill säga att minska den miljöpåverkan som företaget bidrar med. Ledningssystemet säkerställer även att bindande krav uppfylls samt att företaget kontinuerligt arbetar med aktiva målsättningar.

Fördelar med ett ledningssystem:

 • Ökat engagemang och tydligare systematiskt arbete hos högsta ledningen
 • Minskad användning och bättre hantering av resurser – kostnadsminskning
 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad avfallsproduktion
 • Konkurrensfördel och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • Ökad miljömedvetenhet i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisation och intressenter
 • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
 • Riskbaserat förebyggande arbete istället för korrigerande åtgärder
 • Stärker företagets varumärke
 • Förbättrar medarbetarnas miljömedvetenhet och delaktighet
 • m.m.

 

Sedan hösten 2015 arbetar de flesta verksamheter enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Har Er verksamhet inte börjat arbetet med att säkerställa efterlevnad enligt de nya standarderna? Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

 

Offertförfrågan

captcha