ISO 9001:2015 / ISO 9001:2008

 

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 / ISO 9001:2008

Ett ledningssystem för kvalitet är till för att säkerställa att man som företag ständigt kan erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav. Genom ett processinriktat förbättringsarbete ska kundtillfredsställelsen ökas. Genom att certifiera sig enligt ISO 9001 visar man som företag engagemang och vilja att förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar.

Fördelar med ett ledningssystem:

  • Ökat engagemang och tydligare systematiskt arbete hos högsta ledningen
  • Minskad mängd korrigeringar och reklamationer
  • Riskbaserat förebyggande arbete istället för korrigerande åtgärder
  • Ökad delaktighet i kvalitetsarbetet från personal
  • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
  • Ökad lönsamhet och effektivitet – minskade kostnader
  • Ökad produktivitet
  • Bättre kontroll över leverantörer
  • Ständiga förbättringar!
  • m.m.

 

Sedan hösten 2015 arbetar de flesta verksamheter enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Har Er verksamhet inte börjat arbetet med att säkerställa efterlevnad enligt de nya standarderna? Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

 

Offertförfrågan

captcha