ISO 9001:2015

 

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Ett ledningssystem för kvalitet är till för att säkerställa att man som företag ständigt kan erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav. Genom ett processinriktat förbättringsarbete ska kundtillfredsställelsen ökas. Genom att certifiera sig enligt ISO 9001 visar man som företag engagemang och vilja att förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar.

Fördelar med ett ledningssystem:

 • Ökat engagemang och tydligare systematiskt arbete hos högsta ledningen
 • Minskad mängd korrigeringar och reklamationer
 • Riskbaserat förebyggande arbete istället för korrigerande åtgärder
 • Ökad delaktighet i kvalitetsarbetet från personal
 • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
 • Ökad lönsamhet och effektivitet – minskade kostnader
 • Ökad produktivitet
 • Bättre kontroll över leverantörer
 • Ständiga förbättringar!
 • m.m.

 

Vill du ha hjälp med att införa ett kvalitetsledningssystem? Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

 

Offertförfrågan

  captcha